Az Andrássyak jeles személyiségei a magyar történelemnek. Kitüntetett politikai, gazdasági és kultúratámogató szerepben találkozunk velük. Az erdélyi származású család a XVIII. század elején két ágra szakadt, a betléri és a hosszúréti ágra.

Ez utóbbi ág utolsó tagja az a gróf Andrássy Dénes, akinek életét, munkásságát, művészetét mutatja be a Budapesti Történeti Múzeum, csaknem teljes egészében a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Kastélymúzeumának kölcsönzésében. A Gróf Andrássy Dénes - egy műpártoló és műkedvelő arisztokrata című kiállítás augusztus 21-ig látogatható.

A metszettári tárlat egyaránt szól a családról, az Andrássy Dénes munkásságát is őrző betléri kastélyról és a krasznahorkai várról, a hosszúréti ág utolsó főurának grafikai, festői munkásságáról, gyűjtő és műpártoló tevékenységéről, s a házaspár jótékonykodásáról, számos adományáról, Andrássy Franciska mítoszáról.

Mindeközben egy nagy szerelem, egy rózsaszínű, romantikus regény fejezetei is kibontakoznak. Különösen abból a félig- meddig dokumentumfilmből, amelyet a szlovák tévé készített, s amelyet valószínűleg egy hazai csatorna is bemutat majd. S még az is lehet, hogy DVD formában a múzeumban megvásárolhatja az érdeklődő.

Andrássy Dénes gróf (1835-1913) ifjúként lázadozott konzervatív családja nevelési elvei ellen. Tudjuk róla, hogy szívesen tartózkodott a cselédek között, játszott a falubeli fiúkkal, rajzolt és festett. Amikor az 1860-as években Bécsben tanult, kiszabadult a családi ellenőrzés alól. Az osztrák fővárosban szeretett bele a polgári származású Hablawetz Franciskába, akit nyomban feleségül is vett, mire apja kitagadta a családi vagyonból. Az ifjú pár ekkor úgy döntött, hogy tartósan soha többé nem tér vissza Magyarországra. A Bécs melletti Döblingben, és a München melletti Planeggben éltek, miközben sokat utaztak. Krasznahorka várát, amely már abban az időben családi múzeumként funkcionált, először 1879- ben látogatták meg. Ez már azután történt, hogy Dénes gróf öccse és apja halála után megörökölte a hatalmas vagyont. Ezt pedig feleségével együtt a legkülönfélébb jótékonykodásra használták. Monarchia- szerte ismertté váltak nagylelkűségükről - nemzetiségi és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül támogattak minden rászorulót, gyakran titokban juttatták el adományukat. Máig fennmaradtak azok az építmények, iskolák, ár vaházak, templomok, amelyek a házaspár mély szociális érzékét dokumentálják. Alapítványokat hoztak létre, művészeti, kulturális célokra adományoztak komoly összegeket.

A Lyka Károly szerkesztette Művészet című folyóirat egy 1913-as számában olvashatjuk: "Andrássy Dénes gróf, a művészetek nagylelkű mecénása, aki életében a képzőművészek kiképeztetésére a Magyarországon létező legnagyobb alapítványt tette, végrendeletében óriási összeget kitevő vagyont hagyományozott az Országos Magyar Képzőművészeti Társulatra, amelynek kamataiból a Társulat tartozik kiállításairól a hazai múzeumok számára abszolút becsű műalkotásokat vásárolni, esetleg díjakat kiosztani. Andrássy Dénes gróf életében rengeteg összegeket fordított hazai művek vásárlására, s így életében is már számos művész élvezte fennkölt gondolkozása gyümölcseit. Végrendeletében kifejezett akarata révén most a Képzőművészeti Társulat kezelése alá kerül a milliókra rugó mobil vagyonának egy tized része, ami képzőművészetekre olyan nagy hagyomány, hogy ehhez foghatót tán egész Európában soha még senki sem tett." Az is közismert, hogy 1896-ban kiváló tehetségű fiatal festők számára ösztöndíj alapítványt létesített, amit többek között Ferenczy Valér is elnyert.

Andrássy Dénes, a műgyűjtő jelentős kollekciót halmozott fel, a festményeket, szobrokat főleg a müncheni tartózkodása alatt gyűjtötte. A régi képeket a krasznahorkai várban tartotta. Apja, Andrássy György gróf nevéhez fűződött a család és a krasznahorkai vár hírnevét bemutató családi magánmúzeum létesítése. Ekkor főképpen XVI-XVII. századi fegyvereket mutattak. Ez az anyag az alapja a jelenlegi gótikus palota földszintjén és emeletén levő fegyvertári gyűjteménynek. A családi múzeum jellegét azonban Dénes gróf szeretett felesége, Franciska halála (1902) után megváltoztatta, s Franciska grófné ereklyemúzeumává alakíttatta át. 1904-ben megjelent A krasznahorkai vár Andrássy Francisca grófné ereklyemúzeum leíró lajstroma, amelyben ötezret meghaladó tárgy szerepelt.

Kép- és szoborgyűjteménye részére Andrássy Dénes 1908-1909-ben önálló, szecessziós stílusú, felső világítású és vízgőzfűtésű épületet emeltetett Krasznahorkaváralján, ahol az akadémikus piktúra darabjai mellett néhány érdekes és időtálló mű is akadt, Böcklin, Albert Keller, Fritz von Uhde és Franz Stuck alkotásai. A képtár anyagát végrendelete szerint a budapesti Szépművészeti Múzeum kapta meg. (Éppen most vándoroltat a Szépművészeti Múzeum Rejtett szépségek címmel egy kiállítást, amelynek anyaga, francia, belga, német, osztrák, észak-európai nőábrázolások, zömében Andrássy Dénes gyűjteményéből származik.)

Nem messze a képtártól az utolsó várúr feleségének egy szecessziós stílusú mauzóleumot emeltetett, a fél világból hozatott több színű márványból. Itt áll Andrássy Dénes és Franciska szarkofágja. S a bejáratnál Franciska kedvenc kutyájának szobormása, Stróbl Alajos műve.

A nagylelkű gróf pénzbeli és tárgyi adománnyal gyarapította a kassai múzeumot (festménygyűjteményéből is adakozott), a rozsnyói Bányászati és Kohászati Múzeum alapítására a 8000 koronás Andrássy Franciska-alapítványt tette (az intézmény részére felajánlotta saját ásványgyűjteményét). 4000 koronás adománya lehetővé tette az 1600 kötetes rozsnyói Városi Könyvtár létesítését.

Andrássy Dénes művészete szinte teljesen ismeretlen maradt mindmáig. Pedig hogy művésznek sem jelentéktelen, azt ezen a kiállításon ifjúkori rajzai - köztük egy tanulmányfej, amelyet felirata szerint apja születésnapjára készített 1847. február 7-én -, későbbi akvarelljei, mérnöki rajzai, vízfestményei és olajképei bizonyítják.

Ezek javarészt tájképek, utazásai során megörökített jellegzetes figurák és életképek. Kivétel nélkül művészi ihletettségről, tehetségről, alaposságról tanúskodnak, s elválaszthatatlanok Andrássy Dénes műgyűjtői, művészetpártoló tevékenységétől.

KÁDÁR MÁRTA

 

NKA csak logo egyszines

1