Budapesti Kamaraszínház - Tivoli

 izsgaelõadáson láttam elõször Spiró György Honderû címû pályanyertes darabját. Az a "Csillagos ötös", ami akkor szaladt ki a tollam alól (Criticai Lapok, 1998. nov.) a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola bábjáték szakos diákjainak és az erõteljes dramaturgiai beavatkozást végzõ rendezõ-tanárnak, Békés Andrásnak szólt.

A Tivoli Színházban látott Honderű az eredetileg a Holmiban közzétett darab (1997. szept.) írói erényeinek, színpadi értékeinek beigazolása. Frissességén mit sem változtatott a gyorsan pergő idő, hogy esztendők alatt évtizedeket lapozunk előre és hátra a történelemkönyvben. Nem vet árnyékot Spiró munkájára az sem, hogy a darab megrendelésre íródott, a főváros - Pest, Buda és Óbuda - egyesülésének 125. évfordulója alkalmából hirdetett pályázatra. (Amit szerencsésen meg is nyert.) Akkoriban mégis azt találgattuk, vajon ír volt-e Spiró színpadi szerzőként elszenvedett sebeire, sérelmeire, vagy csak fokozta válságba torkolló rosszkedvét, hogy díjnyertes művére sem várt sokkal jobb sors, mint az észrevétlenül maradtakra. Hősei először vidéken, később a főiskolások szakmai műhelyében, meglehetősen szűk nyilvánosság előtt próbálhatták ki magukat és egymást. Kötetben a darab máig sem olvasható. A Kvartettet ezzel többé-kevésbé egy időben jutalmazó Kritikus-díj sem adta meg az újabb daraboknak azt a kezdősebességet, ami a Csirkefejet korábban hirtelen a magasba repítette.

Spiró egy interjúban megemlíti: az Ikszek színpadi változata annak idején Major Tamás megrendelésére, a Csirkefej a Gobbinak (Majoréval egyenértékű) szerepet kereső Székely Gábor határozott kérésére született. Hasonló történet a Honderűről nem kering a kulisszák között, de ha történetesen mesélnének ilyent - a hír nem szorulna cáfolatra. A Budapesti Kamaraszínház bemutatta előadás olyan, mintha Valló Péter rendező a társulata számára, öt testre-lélekre szabatta volna a szerepeket. Az, hogy a játszó személyek nem mind tartoznak a színház társulatához, a nézőnek mellékes. Fontos, hogy Valló Péter el tudja velünk hitetni, Annamari Törőcsiknek íródott, vagy legalábbis az ő személyes jutalomjátékává lett, Gera Zoltán, Haumann Péter, Sinkó László, Ujvári Zoltán pedig - Valló vezetésével - többéves, folyamatos munkában kovácsolódtak össze, csiszolódtak egymáshoz. Az eredmény szempontjából mellékes a Törőcsik és Haumann neve mellett szereplő m. v., a próbafolyamatot viszont még inspirálhatta is, hogy a rendező - nyilatkozata szerint - korábban sohasem dolgozott színészei egyikével-másikával.
Az elmúlt évtizedekben unalomig ismételtük, hogy nem szabad a kortárs műveket fél szívvel, fél gőzzel játszani, hogy éppen a legígéretesebb új magyar darabok bemutatása érdemli a legodaadóbb figyelmet, a legnagyobb színházi és színészi támogatást. Ezúttal a Budapesti Kamaraszínházban, a Tivoli színpadán teljesült ez a követelés: a színház valóban mindent elkövetett Spiró, illetve a Honderű érdekében.

A kabarétól a tragédiáig

Spiró írás közben egy interjúban lírai komédiaként említette a készülő Honderűt. A színlapra viszont már a jelzőtlen komédia meghatározás került. Premier után a szerző még tovább (?) ment, amikor a szórólapon - talán nézőcsaliként, vagy éppen ellenkezőleg, cáfolatra várva - bulvár típusú komédiának nevezi a Honderűt. A rendező - mintha csak dacból tenné - a bemutató hetében komplikáltnak minősíti a darabot. A meghatározás körüli zavarban már-már felvetődik, hogy vajon ki kíváncsi egy komplikált lírai bulvárkomédiára? Nem rontja-e a darab esélyeit, hogy öt szereplője közül négy férfi, akik (egy híján) valamennyien túl vannak a nyolcvanon, a férfikoszorú rajongása tárgyának, a hölgynek pedig egyetemista unokája van.
Szerencsére a darab nemcsak más, de több is annál, mint ahogy beharangozták. Annak ellenére, hogy Spiró kabaréhumorral indít: a nagyon várt vendég(ek) helyett a lakásba betoppanó végrehajtó bemutatkozása, saját hivatalbéli szerepe, feladata fontosságának kinyilatkoztatása, a főbérlő Annamari reakciója - alig több a szokványnál. Az alapszituáció hétköznapi tévériportokból ismerős. De nagyon hamar kiderül, hogy szó sincs az agyonunt, agyonírt nyugdíjas nyomorról. A többszörösen megözvegyült dáma, szükségletei rangsorolása alapján, elvből, fogyasztói öntudatból és gőgből nem fizet. Sem villanyt, sem gázt, sem társasházi közös költséget. (Telefonra, drága vendégváró italokra viszont nem sajnálja a pénzt.) A végrehajtó legnagyobb meglepetésére, szemrebbenés nélkül, közönnyel és méltósággal tűrné 44000 forintot meghaladó adóssága fejében a foglalást is. Feltéve, ha a kínos aktusra nem éppen azon a napon kerülne sor, amikor réges-rég nem látott gimnáziumi osztálytársait várja. Látszatfeszültség tölti be a színpadot, amit a szerző azzal igyekszik fokozni, hogy félmondatokkal, utalásokkal jelzi: ez a látogatás rendhagyónak ígérkezik. A nyolcvanéves "fiúk" nem kvaterkázni, nem is nosztalgiázni, hanem - a be nem avatott háziasszony megdöbbenésére - párbajozni érkeztek a nem túlságosan tágas bérlakásba.
A kabaré ezáltal időközben abszurd komédiává kerekedik.
A szereplők nemcsak a szituációt, hajdani röhögéseik visszhangját is élvezik. A néző pedig ráébred, hogy a párbajkódexből felolvasott idézetek mögött a magyar múlt szakadékai tátonganak.
"Zoltánffy: Mennyit röhögtünk mi akkoriban!
Annamari: Azok voltak a legszebb évek, sose röhögtük annyit, mint akkoriban.
Zoltánffy: Azért a háború alatt is sokat röhögtünk...
Annamari: A háború alatt is röhögtünk, de az ötvenes években még többet röhögtünk..."
Persze mi azért tudjuk, hogy nem mindenkinek sikerült végigröhögni a magyar történelmet. Pisti és a Pistik hol sebzetten, hol feltámadásra ítélt halottként kerültek ki a vérzivatarból. De Annamari és hajdani osztálytársai - hivatásos túlélők - a keresztény magyar középosztály sokat próbált, sebzett és edzett tagjai. A történet mellékszólamaiból, elbeszélt epizódokból és sokatmondó utalásokból az derül ki, hogy hiába bekkelték ki sündisznóállásban a legnehezebb, de még mindig "daliás időket", jó néhány sebet csak ejtett rajtuk a politika sorsfordító gépezete. A csoda az, hogy milyen hihetetlen vitalitással élték túl a hősök nemcsak viharos ifjúságukat, de a háborút és az inflációt, a kitelepítést és a recski internálótábort is. Testi-lelki egészségük megrendült, mégis megmaradt bennük az elpusztíthatatlan kamaszos jókedv és a világban való eligazodást is megkönnyítő szellemi fölény. Ők azok - szüleink, nagyszüleink -, akik még tanultak latinul és természetesen franciául is, kapásból idézik a klasszikus auktorok besulykolt életbölcsességeit és rendíthetetlenül hisznek abban, hogy a tegnap ismerete holnap is érték marad.

Szatíra - szeretettel

A valószínűtlen, kiprovokált párbaj a színpadon részben azt a célt szolgálja, mint Csurkánál a Ki lesz a bálanyában a póker. Lehetőséget nyújt a szereplőknek a bemutatkozásra, életük summázására, a szabályok mérlegelése pedig a párbajkódexben való jártasságuk bizonyítására. A kihívást megelőző sérelem, ami a fél tucat törvényes házasságon és jó néhány élettársi kapcsolaton átesett hölgy becsületén esett, teljesen jelentéktelen. A párbajban kiontott vér viszont, ami a kriptaszökevényekként megjelenő, lopott karddal handabandázó barátok szerint lemoshatja a (képzelt) foltot, valóban arra jó, hogy az áttételes rákban szenvedő kihívót viszonylag fájdalommentesen segítse át a túlvilágra.
De a Honderű, szerencsére, nem erről szól. Nem Annamari adósságáról és nem az öregurak százféle nyavalyájáról. Hanem arról, hogy a megőrzött tartás, a formális és a valóságos kultúra birtoklása többet ér a vagyonnál és a pozíciónál. Az öregurak konvencionális viselkedését, anakronisztikus életideáljait kinevettető szatíra egyszerre leleplező és irgalmas. Miközben körülnézünk a csatamezőn, azt látjuk, hogy a harctér minden árkából, kátyújából felszínre vergődő aggok valójában leckét adnak a jelennek - túlélésből.
Ez a lecke persze inkább mulatságos, mint tanulságos. Példának abszurd, példázatnak azonban szerencsés. Hiszen a túléléshez nem kell semmi más, mint túlélni a halni készülőket...
Spiró dialógusaiban mesterien egyensúlyoz a történelmi lélektani hitelesség és a föld felett lebegő, bizarr játékosság között. A Végrehajtó stílusának a bürokratikus terminológia alól kiűző primitívsége, hatalmi fölényből és zsigeri alázatból turmixolt tetszikezése ismerősen jelen idejű. Viszont a családi konvenciókból, az egyházi gimnázium pallérozta jó modorból és a porlepte párbajkódexből merített fentebb stíl molyrágta mondatai a letűnt világot idézik. A stílusparódia mögül kikacsintó író saját (és sugallt) értékrendjét a szereplők jellemrajzába rejti, de végig gondosan ügyel arra, hogy a megőrzött tapasztalatok és a bemagolt nyilatkozatok összeszikráztatása kellő eleganciával és humorral történjék.
Békés András az elmúlt évben a vizsgaelőadásra a pedagógiai cél érdekében és az előadás körülményeire való tekintettel kegyetlenül meghúzta a darabot. Szigora most, a szöveg sérüléseinek helyreállítása után, sajátos módon igazolódott. Úgy tűnik, nem ártott volna, ha Magyar Fruzsina is valamivel élesebb ollóval nyúl a dialógusokhoz és nem riad vissza akár a pesti couleur locale érzékeltetésére hivatott konkrétumok, akár a kórtörténeti adalékok megritkításától. A hősök előéletének távlatot-tartalmat adni hivatott, zanzásított novellák elhagyása valószínűleg feszesebbé, sőt helyenként követhetőbbé is tette volna a komédiát. A gyerekorvos szakmai hűségére és eutanáziás szándékának igazolására felhozott személyes családi tragédia, vagy a valójában meg sem idézett zsidó feleség tragikus és másodíziglen ismétlődő öngyilkossága, bármennyire megrendítő, gondolathordozó novellatéma, a párbeszédekbe szőve, utalásokba sűrítve csak ballaszttá válik.
Hiányérzetünk másik forrása a Honderű befejezése. Volt, aki úgy érezte, hogy az előadás valamivel később ér véget, mint a darab. Szerintem a darab tulajdonképpen nem is ér véget. A történet lezárására Spiró két ajánlatot is tesz: az egyik Annamari utolsó telefonja, a másik a távolba szakadt unokájának tört magyarsággal fogalmazott, meghatottan felolvasott levele. A két momentum közül az első szervesebben kötődik a cselekményhez, a második viszont térben-időben kissé kitágítja a darabot. De hatásosan lezárni sem az egyikkel, sem a másikkal nem sikerült a komédiát; a két záróakkord nem erősíti, inkább gyengíti egymást.

Színészszínház a javából

Az előadás minősítésével azért vagyok zavarban, mert ha a főiskolás vizsgát csillagos ötösre értékeltem, itt a kardokkal ékesített hatos is kevés. Valló Péter arra épített, ami a darabban a legjobb: a dialógusok erejére. Spiró humorát úgy aknázza ki, hogy közben pillanatra sem jelentékteleníti el az emberi sorsok mögött felhalmozódott, rétegesen lerakódott tragédiákat. A szűk játékteret (díszlet: Szlávik István) sikerül annyira kitágítani, hogy még párbajra is majdnem alkalmassá válik, de Annamari otthonában a jelen idejű lepusztultság elfedi a hajdani jólét nyomait. Az első kiadású, szép fóliánsokkal zsúfolt könyvespolc eleganciája szinte idegen testként ragyog a szobában.
Nem vitás, hogy a szerepek és szereplők életkora között lévő több évtizedes különbség mindvégig érződik. De ahhoz, hogy ne így legyen, csupa Gera Zoltánhoz hasonló energiamilliomosra lenne szükség! Viszont engem egyetlen percre sem zavart, hogy Haumann Péter vagy Sinkó László az elvárhatónál kevésbé roskatag. Ellenkezőleg, ily módon a színészek dinamizmusa kiválóan alkalmazkodott a figurákkal kapcsolatos elvárásokhoz. Haumann Péter olyan vértolulásos, robbanó egyéniséget játszik, akinek paradox módon minden öröklött és betanult gesztusa is történelmi levegőt áraszt. Egyedül Annamari iránti több évtizedes szerelmét nem sikerült igazán hitelesítenie. Sinkó László Fridhofként egy fokkal bölcsebb és szikárabb nála, de szerencsére nem alkalmazza a jól bevált doktor bácsis sémákat. Fegyelmezett szigorán átsüt az emberség. Gera Zoltán megnyomorítottan is tartással rendelkező Pukánszkyja azt bizonyítja, hogy vannak epizódszínészek, akik a vállukra helyezett szerepteher alatt felegyenesednek, megnőnek. A végrehajtó szerepében Ujvári Zoltán megkülönböztetett lehetőséget kapott. Míg a többiek sorsában, neveltetésében, stílusában sok a közös elem, a végrehajtó egymagában képviseli a pallérozott Szent Imré-s diákok bugris ellenpólusát, a hagyományőrzők társaságában a hatalmaskodó kisember mai reprezentánsát.
Törőcsik Mari egyenes derekú öregasszonyát látva az jut eszembe, hogyan hangolta át annak idején Gobbi Hilda örökében dúrból mollba a Csirkefej öregasszonyát anélkül, hogy az alapvető változással, illetve változtatással meghazudtolta volna az előző variáció értékét. Törőcsik Mariban az a nagyszerű, hogy szerepeit mindenkor az író szabta játéktérben, az író szövegét és képzeletét magáévá téve hasonlítja - önmagához. Annamarija, mondanunk sem kell, jóval innen van a nyolcvanon, de ezáltal hitelesebben és érzékletesebben nő, mint ahogy arra az olvasott szövegből következtetni lehet. Megőrzött méltósága, fölénye a leggroteszkebb helyzetekben, akár a sezlon tetején is töretlen. A szűk játéktérben mesterien vívott groteszk párbaj tanújaként szinte az arcán is nyomon követhetjük a "fiúk" vágásait. Tekintete minden rebbenésében kacérság és tekintély, irreális naivitásában életbölcsesség vibrál. Voltak percek, amikor az oldalra került nézőtérről a színész valódi arca helyett inkább csak a tükörképét láttam. Törőcsik akkor is, ott is nagyszerű volt.
Ha egy előadás leírásakor öt, már-már egyenértékű, kifogástalan alakításról szólhatunk, a siker megjósolható. De ezúttal az öt teljes értékű jellemrajz azt jelenti, hogy a szereposztás minden egyes pontján sikerült megfelelni a mű és a közönség elvárásainak. Ilyen rangú színész-színházat csak magas színvonalú rendezői profizmus hozhat létre. Ezért aztán az első szeptemberi premier estéjén több kritikus felsóhajthatott: hasonló jókat - vagy legalábbis, soha rosszabbat! - kívánunk magunknak és a budapestieknek az elkövetkező évadra.

FÖLDES ANNA

 

NKA csak logo egyszines

1