A százhárom éves Szépművészeti Múzeum tervezésekor Schickedanz Albert nemcsak arra gondolt, hogy a művészeti stílusok bemutatásához megfelelő terek legyenek, lásd reneszánsz csarnok, barokk és dór terem, hanem arra is, hogy a kiállítási szempontból legkényesebb műveknek, nevezetesen a grafikáknak megfelelő körülményeik legyenek. A faborítású grafikai terem és a dőlt felületű grafikai tárlók sorai egyedi megvilágításukkal a legméltóbb körülményeket biztosítják a Szépművészeti kivételes grafikai kincsei számára.

nogyermekkel
Parmigianino: Nő gyermekkel
6-7_szerelmespar
Parmigianino: Szerelmespár


Most pedig 2010. március 15-ig Parmigianino nyolcvan művét láthatjuk, köztük tizenhét rézkarcot. Ezek azért érdekesek, mert a rézkarcművészet történetének első önálló értékű műalkotásai. Parmigianino 1503-ban született Pármában – innen a neve –, és 37 év múltán itt is halt meg. Festészete telve – ahogy mondani szokták – korát meghaladó különlegességgel. Nevezték őt a korai manierizmus egyik jelesének. Igen, újat akartak a reneszánsz alkotói is. Michelangelo Utolsó ítéleténél és Raffaello Borgo égése című művénél már megfigyelhető, hogy nem érvényes a reneszánsz szépségideálja. Az alakokon és a tájban is megjelenik a dráma, az expresszivitás.
Parmigianino művei telve ezzel az expresszivitással. Leghíresebb műve A hosszúnyakú Madonna. Ez az egyik legkülönösebb alkotás – számomra legalábbis. Nem jut róla eszünkbe a Madonna-ábrázolások hagyományos ikonográfiája. Itt a Madonna – bár a gyermek felé fordítja a tekintetét – a kisdedet alig tartja. A Jézuska szinte kiesik az öléből. A főalak ruhája Madonnához nem illőn annyira áttetsző, hogy látszik mellbimbója és köldöke. A feje kicsi a törzséhez, a kezeihez és a lábaihoz képest. A nézőt egyszerre nyűgözi le a részletekben rejlő szépség és a kompozícióban vibráló nyugtalanság.

6-7_leonardoholgy
Leonardo da Vinci: Hölgy hermelinnel
6-7_raffaelloesterhazymadonna
Raffaello: Esterházy Madonna
francescodelleopereferfikepmas
Francesco delle Opere: Férfiképmás


Parmigianino rajzai még különösebbek. Mindenekelőtt a bennük feszülő dinamizmus és életerő nyűgöz le. A reneszánsz festők többsége sokféle tájból állította össze az egyetlen idilli különleges szépségét. Parmigianino realista. Ő a valóság szépségét hitelesíti. A Nő gyermekkel 1524–27 körül készült toll, barna, tinta, vörös kréta rajzán például egy mezítlábas, sokszoknyás asszonyt látunk hátulról. A ruharedők kiemelik csípője ívét. Bokája kivillan, köténye föltűrve, ahogy haja is. Gyermeke biztosan ül a karján, a fejtartása ezt érzékelteti. Nem látunk arcokat, mégis, derű, erő és szépség, mosolyogtató báj sugárzik a műről. Az 1524–27 között készült Szerelmespár című rézkarcon és rézmetszeten átütő az erotika. Egészséges combokat és popsikat látunk. Parmigianino grafikáin először is az erotika a szembeszökő. Az osztrák Schielét juttatta eszembe a sok feszes comb és vádli. Nevezhetjük ezt költőket ihlető szépségnek, mint ahogyan az is. A rajzokon magával ragadó a vonalak könnyedsége és eleganciája. Tehetség és mesterségbeli tudás eredményezi műveinek azt a frissességét, amely a huszonegyedik század elején is megszólít.
A szépség alkímiája című kiállítás március 15-ig látható.

*
A Szépművészeti Múzeum Baán László irányítása óta fantasztikus kiállítás-sorozatokkal lepi meg az érdeklődőket. Egész művészettörténeti korszakokat mutatnak be a gyönyörű épületben. (Schickedanz Albertnek köszönhetjük a Hősök tere pazar látványát, mert ő tervezte a Műcsarnokot és az emlékművet is.)
Megint hosszú sorok kígyóznak a Szépművészeti előtt a Botticellitől Tizianóig című, az itáliai festészet két évszázadának leggyönyörűbb alkotásait bemutató kiállítás megtekintésére várva. A hazai (a Szépművészeti Múzeum tulajdonában levő) harminc kép mellé még száz művet sikerült szerezni a világ ötven múzeumából. Így a Pradóból, a Metropolitanből, a washingtoni National Galleryből. A krakkói múzeum kikölcsönözte legféltettebb kincsét, a világ egyik legértékesebbnek tartott festményét, Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című művét. Ez az 1480-ban született mű egy fiatal lány megkapóan szép lélekrezdüléseit jeleníti meg.
A kiállítás megszervezője Tátrai Vilmos, akinek nemzetközi szakmai tekintélye segítette, hogy ez a bemutató, ilyen kollekcióval létrejöhetett. Tátrai Vilmost nem a politika, a szakma tartja nyilván. Nemzetközi hitele van. A magyar közönség ezért belemerülhet Tiziano Kesztyűs férfijának feledhetetlen tekintetébe, láthatja Bartolomeo Veneto Flóráját, Botticelli Virginia története című képét, Cossa Férfiképmását, Perugino művét, Francesco delle Opere képmását, Savoldo Tóbiás és az angyal és Palma Vecchio La Bella című képét.
Az itt kiállított nyolcvan festő között ott találjuk Raffaellót, Giorgionét, Correggiót, Veronesét, Tintorettót.
A kiállítás hét szempont szerint csoportosította a kivételes műveket. Így jobban érthetők azok a folyamatok, amelyeket a festészet tudománya a reneszánsz legvégéig elért. Igen, az addigra már kidolgozott távlattan, gesztusnyelv, az emberi anatómia tanulmányozása lehetővé tette a kompozíciók tagolását. A kivitelezés minősége és intenzitása ötszáz év múltával is lenyűgöző. A főalakok mellett-mögött ámulva csodáljuk a háttérben, a hegyeken-dombokon megjelenő gazdag tájat, a házakat, tornyokat, a legelésző állatokat, a pásztorokat, a messzeségbe induló vándorokat. Többórás film cselekménye bontódik egy-egy képen a két dimenzióban. A portrék sem arcvonásaikkal lenyűgözők, hanem azzal, hogy jellemeket láttatnak, sorsokat és gondolatokat.
Az itáliai festészet két évszázadának remekműveit bemutató kiállítás február 14-ig látható a Szépművészeti Múzeumban.

JÓZSA ÁGNES

 

NKA csak logo egyszines

1