Félhomályban, halk zene és lábdobogás zöreje mellett, korabeli filmek, fotók, plakátok, dokumentumok, hangképek, írott szövegek próbálják magyarázni a megmagyarázhatatlant. A nem kortárs, nem szemtanú számára a felfoghatatlant.

Tények. Érzések. A döbbenet, az elképedés, a részvét, a bánat. Megrendülés, könnyek. És újból az alapkérdés: hogyan történhetett meg? Miért engedték? Miért, miért, miért.....

A Holokauszt Emlékközpontban (IX. Páva utca 39. - Tűzoltó utca 26.) nemrégiben nyílt meg a Jogfosztástól népirtásig - a magyar holokauszt áldozatainak emlékére című állandó kiállítás, 1657 négyzetméteren emlékeztetve a XX. század legsötétebb évtizedeire.

Az emlékközpont, amely az egykori eklektikus zsinagóga épületének műemléki rekonstrukciójával és egy új épületegyüttes megépítésével jött létre, maga is példázza a zsidó lét viszontagságait. Baumhorn Lipót (1860-1932), aki 25 zsidó templomot tervezett - köztük a szegedi, a fiumei, a ceglédi, az újpesti, a budapesti Dózsa György úti zsinagógát - álmodta meg a Páva utcai épületet is. A ferencvárosi zsidó közösség már 1910-ben fel akarta építtetni saját imaházát arra a telekre, amelyet Braun Géza gyáros ajánlott fel e célra. Csakhogy közbejött az első világháború. Az építkezés ezt követően 1923-ban közadakozásból indult, és egy évvel később fejeződött be. Alig húsz esztendővel később, 1944-ben már gettóként használták. A háború után alkalomszerűen ismét tartottak benne istentiszteletet, ám a gyülekezet egyre fogyatkozott, s 1982-ben be is zárták a zsinagógát. Azután csak pusztult, romlott az állaga. Mígnem 2004-ben új életre kelt.

Ebben a megőrzött-újjávarázsolt épületben áll a magyar holokauszt kiállítás, amelynek a rendezők megfogalmazása szerint az a célja, hogy a faji ideológia által fizikai megsemmisítésre ítélt magyar állampolgárok, a zsidók és a romák szenvedéseit, üldöztetését és legyilkolását elbeszélje és bemutassa. A kiállítás vezérmotívuma az állam és az állampolgár viszonya.

Mégsem történelemóra, ahol járunk. Nem az időrend a meghatározó, hanem a sorsok. Az egyéneké és a sorsközösségeké. Öt hívó szó: a jogfosztás, a kifosztás, a megfosztás a szabadságtól, az emberi méltóságtól, és végül az élettől. Az útvonalat szegélyező üvegfalakon az életet jelképező vonalak futnak, amelyek az emberek sorsát érzékeltetve fokozatosan "elfogynak".

A bevezetőben még vidám zene szól. Esküvő készül, táncoló, boldog, jókedvű emberek. Aztán, ahogy beljebb és néhány lépcsőfokkal lejjebb érünk, egyre sötétedik a kép: pokolra kell szállni.

De az öt érintőképernyős számítógépen az öt család története még nem sejteti a tragédiát. A kiállítást rendező Magyar Nemzeti Múzeum csapata Molnár Judit történész vezetésével ugyanis négy zsidó és egy roma családot, valamint számos egyéni sorsot választott ki, hogy személyesebbé váljék a rideg valóság, a félmilliónál is több magyar zsidó és roma jogfosztásának, kifosztásának és legyilkolásának története. Az öt család, amelynek tagjaival közelebbről is megismerkedhetnek a látogatók, a magyar történelemben jól ismert nagypolgári Hatvany-Deutsch-Chorin-Weiss család, a vidéki zsidó kispolgár bonyhádi szatócs Singer família, a fővárosi könyvelő-kereskedelmi utazó Braun-Wechsler család. Mivel a revízió során Magyarországhoz került területek zsidósága is osztozott az anyaországiak sorsában; rájuk a kárpátaljai Galpert-Ackermann család emlékeztet, a bicsérdi Bogdán-Kolompár család sorsa pedig a romák üldöztetéseit példázza. Mind az öt népes családban maradt egy-két túlélő. Az ő elbeszélésükből, a fennmaradt dokumentumokból, egykori családi fényképekből bontakozik ki a személyes sorstragédia.

A falakon árnyképek. Irány a munkaszolgálat, a gettó, a láger, a gázkamra. Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Buchenwald... "Az auschwitzi haláltábor történelmének legvéresebb lapjai 1944 nyarán íródtak, amikor magyar zsidók százezreit hurcolták ide. Megsemmisítésüket Rudolf Höss, a láger alapító parancsnoka irányította. Az SS-orvosok éjjel-nappal szelektáltak, a gázkamrák tele voltak, a kemencék megszakítás nélkül üzemeltek. Birkenau környékét nehéz, fojtó füst és égett hússzag lepte be. Míg az előző transzport halottait a sonderkommandósok kivonszolták a gázkamrából, a következő magyar csoport a krematóriumok előtt várakozott, s a rámpára újabb vonat érkezett. A munkaképtelennek nyilvánítottak meztelenre vetkőzve, csendesen léptek be a fürdőnek hitt gázkamrába. A villany hamarosan kialudt, és öt-húszpercnyi fulladozás után az eredetileg rovarirtó szerként használt Zyklon B végzett velük..."

Tárgyi emlék nem sok maradt. De azért van itt egy Zyklon B konzerv, egy csíkos lágering, néhány félretaposott cipő, egy üvegét vesztett kézitükör. A korabeli híradófilmek, hirdetmények, falragaszok, törvénykezési passzusok, családi fotók, gettókban, lágerekben készült fényképek azonban sok mindent elmondanak. Tábla Balatonszabadin: Zsidóknak tilos a strand területére lépni. Elrabolt zsidó ingóságok a szegedi zsinagógában, ungvári zsidók menete a gettó felé, a fotón még bájosan táncoló Csengeri Judit és Lea - ikerpár (ők is Mengele álorvosi kísérletének áldozataivá lettek), csonttá soványodott mauthauseni túlélők...

Megkerülhetetlen a kor reagálása: a magyar politika asszisztálása és néhány prominens lelkiismereti dilemmája, az egyházak, a civil lakosság passzivitása és mentőakciói, diplomáciai embermentés, a Zsidó Tanács, a cionisták kezdeményezései.

Továbblépve a felszabadulás, a táborok felszámolása, és a felelősségre vonás dokumentumai: népbírósági ítéletek, kivégzések.

Majd belépünk a fényre, a zsinagóga terébe. Üvegpadok, üvegtárlók érzékeltetik a hiányt. Az üveglapokon számos ismert és kevéssé ismert meggyilkolt magyar portréja: Radnóti Miklósé, Szerb Antalé, Farkas Istváné, egy ungvári szabóé, egy kereskedőé. Sokan vannak, megtöltik a templomot. Az eltűnt közösségekre lerombolt templomok emlékeztetnek. S az oldaltérben ott vannak az embermentők arcképei.

Zárásként a karzat, a meditációs tér, számítógépeken elérhető adattárral. A továbbgondolásra, a továbbgondolkodásra. Meditálásra arról, hogy ennyi szörnyűség miért, hogyan történhetett meg.

KÁDÁR MÁRTA

 

NKA csak logo egyszines

1